Prawna batalia o odzyskanie oryginałów XIV księgi "Tytusa, Romka i A'Tomka" zakończona!

Być może wiele osób pamięta, zwłaszcza fani Papcia Chmiela, że toczyła się prawna batalia o odzyskanie oryginałów XIV księgi "Tytusa, Romka i A’Tomka". Chodziło o to, aby wróciły one do prawowitego właściciela, czyli do Papcia Chmiela. Oryginały te dawno temu zaginęły w wydawnictwie MAW. W roku 2014 „wypłynęły” jako przedmioty wystawione do sprzedaży. Posiadacze oryginałów postanowili sądownie nabyć do nich prawa (przez tzw. "zasiedzenie"). Dwa lata temu sąd pierwszej instancji wydał wyrok, w którym oddalił wniosek posiadaczy. Niedoszli właściciele nie zgodzili się z tą decyzją i złożyli apelację do sądu drugiej instancji, lecz i ten okazał się dla nich nieprzychylny. 11 października br. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga postanowił oddalić apelację.

Sędzia Iwona Wróblewska-Pokora: - Sąd w całości podziela ustalenia faktyczne dokonane przez sąd pierwszej instancji. W ocenie sądu nie można zgodzić się z zarzutami podniesionymi w apelacji, że po stronie pana wnioskodawcy była dobra wiara. Oznajmiła też, że nie było podstaw do uznania wniosku o zasiedzenie i nakazała zwrot kosztów sądowych na rzecz Henryka Chmielewskiego. Po postanowieniu Sądu Okręgowego, wyrok sądu pierwszej instancji z października 2016 roku staje się prawomocny.

Papcio, znany ze swego satyrycznego zacięcia, narysował własny żartobliwy komentarz (a właściwie jest to komentarz Tytusa!). Satyrę tę prezentujemy.

papcio_chmiel_satyra_XIV_ks.jpg

Tak sprawa wyglądała jeszcze kilka lat temu:

Gazeta Wyborcza

Newsweek

Polsat

Wojciech Łowicki

12.10.2018

 KONTAKT

Wojciech Łowicki

wojciech.lowicki@wp.pl

tel.: 725 110 010

Galeria