Konkurs na komiks (DwuTakt 2015)

Mamy zaszczyt ogłosić konkurs na komiks!

Tematyka dowolna. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Torunia i okolic!

Prosimy także Rodziców, Opiekunów oraz Nauczycieli, aby pomogli dzieciom w sprawach związanych z podpisywaniem prac oraz ich wysyłką.

Zachęcamy Nauczycieli do zorganizowania specjalnej „komiksowej’ lekcji plastyki, gdzie zadaniem mogłoby być indywidualne lub wspólne rysowanie komiksów. Ten rodzaj narracji jest bardzo popularny i większość dzieci z przyjemnością samemu tworzyło lub tworzy komiksy.

Prosimy przedstawicieli szkół, aby odbierali plakaty dostępne w Wydziale Edukacji UM Torunia (ul. Fałata 39, tel.: (56) 611-88-20) w celu wywieszenia ich w swoich placówkach.

Zapraszamy na uroczyste odczytanie wyników i wręczenie nagród podczas festiwalu komiksu DWUTAKT w dniu 30 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury, Toruń, ul. Przedzamcze 11/15

Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer 725 110 010 oraz odwiedzając fanpage organizatora konkursu, czyli Festiwalu Komiksu i Kultury Popularnej DWUTAKT - www.facebook.com/dwutakt 

 

REGULAMIN KONKURSU:

„Komiks. Tematyka dowolna"

1. Festiwalu Komiksu i Kultury Popularnej DWUTAKT (ze wsparciem finansowym Urzędu Miasta Torunia) ogłasza konkurs na komiks;

2. Konkurs trwa od 25 kwietnia do 24 maja 2015 roku;

3. Uczestnikiem konkursu mogą zostać osoby uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich województwa kujawsko-pomorskiego;

4. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców;

5. Nie ma ograniczeń co do tematyki i konwencji prac konkursowych (od realizmu historycznego do pastiszu i satyry);

6. Nie ma ograniczeń co do techniki wykonania pracy (ołówek, kredki, akwarela, grafika, collage, fotografia, itd.);

7. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs;

8. Objętość jednej pracy konkursowej nie może przekraczać 3 (trzech) stron formatu A4 (210 x 297mm). Poszczególna praca może zatem liczyć: jedną, dwie lub trzy strony formatu A4;

9. Prace konkursowe mogą być dostarczone na kilka sposobów (prosimy wybrać jeden z nich):

- drogą elektroniczną w postaci plików jpg (skan lub grafika w rozdzielczości 300dpi) na adres: festiwal.dwutakt@wp.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: „Konkurs na komiks”) do dnia 24 maja 2015 roku. W treści e-maila proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, wiek, nazwę szkoły.

- drogą pocztową na adres: ul. Zimowa 21/15, 87-100 Toruń (z dopiskiem na kopercie „Konkurs na komiks”) do dnia 24 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Na tylnej stronie komiksu proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, wiek, nazwę szkoły.

- prace konkursowe można będzie także wrzucić do specjalnej komiksowej skrzynki umieszczonej w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90 (wejście główne). Termin również do 24 maja 2015 r. Praca musi znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na komiks”. Na tylnej stronie komiksu proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, wiek, nazwę szkoły.

10. Praca konkursowa powinna być oryginalna, niepublikowana nigdzie wcześniej. Bez znaczenia jest data jej powstania;

11. Za zwycięstwo w konkursie przyznane będą dwie nagrody główne (atrakcyjne gry multimedialne ufundowane przez Centrum Gier FENIKS) w kategorii: szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły średnie, a także nagrody pocieszenia. Ponadto wyróżnione prace znajdą się na wystawie w czasie trwania festiwalu DWUTAKT 30 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15;

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Festiwalu Komiksu i Kultury Popularnej DWUTAKT (na uroczystej gali w Sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15);

13. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora festiwalu;

14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu i konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń i wynagrodzenia mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych;

15. Prace nie będą odsyłane, jednak w razie potrzeby autorzy będą mogli je odebrać osobiście (od 10 czerwca 2015 r.). Szczegóły pod numerem kontaktowym podanym poniżej;

16. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu;

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie;

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Regulamin w wersji pdf do pobrania tutaj

Kontakt: 725 110 010 e-mail: festiwal.dwutakt@wp.pl

 

Wojciech Łowicki

Dyrektor Festiwalu

 

22.04.2015

 KONTAKT

Wojciech Łowicki

wojciech.lowicki@wp.pl

tel.: 725 110 010

Galeria